Horyzont i Everest

Kluby „Horyzont” i „Everest” należą do międzynarodowej organizacji klubów dla młodzieży ECyD

Spotkania

Klub będzie otwarty w czwartki od godz 16:00-20:00, w piątki od godz 15:30-21:00
________________________________________________________________________________________

Chłopcy klasy 4-6 - czwartki godz. 17:00
Chłopcy klasy 7-8 - czwartki godz. 18:00
Chłopcy klasy ponadpodstawowe  - piątki godz. 19:00

Dziewczęta klasy 4-7 - piątki godz. 16:30

Dziewczęta klasy 8 i starsze - piątki godz. 17:30
________________________________________________________________________________________