Horyzont i Everest

Kluby „Horyzont” i „Everest” należą do międzynarodowej organizacji klubów dla młodzieży ECyD

Program Formacji 2018-2019

zapraszamy do zapoznania się z naszym nowym programem formacyjnym

integracja

wyjazd integracyjny

serdecznie zapraszamy na weekend integracyjny 14-16 września 2018

PIERWSZE SPOTKANIA FORMACYJNE KLUBÓW: HORYZONT I EVEREST PO WEEKENDZIE INEATEGRACYJNYM TJ.20 I 21 WRZEŚNIA